Artikels op te vragen

Voor het verkrijgen van reeds verschenen artikelen uit FLUVIO bestaat voor leden en niet-leden een speciale dienstverlening:

DE FLUVIO-COPYSERVICE

 

Reeds verschenen artikelen kan men bestellen door storting van het exacte bedrag op rekeningnummer:

280-0530055-84

BIC  GEBABEBB    IBAN    BE03  2800 5300 5584

ten name van VERHUE Werner, Willem Deroolaan 15, B-8820 Nieuwpoort, België

met vermelding van code artikel.

 

Belangrijk:

Gekopieerde artikels kunnen enkel en alleen dienen voor persoonlijk gebruik. Voor ieder reeds in Fluvio gepubliceerd artikel gelden qua auteursrechten specifieke overeenkomsten met uitgever en auteur(s). Geen enkel artikel, geheel of gedeeltelijk, mag dan ook worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever van Fluvio.

 

Betekenis code:

Bv. Artikel 91/4.7073.04: jaargang 91, nummer 4, pagina 70 tem pagina 73, totaal 04 pagina's.

Bv. Prijscode 2,40: storting van €2,40 t.o.v. M.L.D.V.