Artikels

Auteur Nummer Title
Rüger, K. 2015/1. 4-16 Het maligne lymfoedeem
Klop, J. 2015/1. 17-21 Praktische toepassing meting hartritmevariabiliteit bij manuele lymfdrainage modum Vodder
Herpertz, U. 2014/3. 3-11 Neurofibromatose. Een differentiële diagnose van lymfoedeem
Balzarini, A. et al. 2014/3. 12-24 Biomechanische evaluatie van de schoudergordel bij patiënten van chronisch armlymfoedeem
Herpertz, U. 2014/2. 2-12 Weefselproliferatie. Differentiële diagnoses - uitsluiting van lymfoedeem
Füller J. et al. 2014/2. 13-24 Lymfoedeem na operatieve en radiotherapeutische behandeling van cervixcarcinoom uterus
Fedele C. et al. 2014/1. 5-12 Het belang van het lymfvatenstelsel voor de wondgenezing
Godette K. et al. 2013/3. 3-12 Kan manuele behandeling van lymfoedeem metastase stimuleren?
Gültig, O. 2013/3. 13-22 Lymfologisch compressieverband bij ambulante behandeling van hoofd-, borst- en genitaal lymfoedeem
Szuba A. et al. 2013/1. 2-9 Aanwezigheid van functionele axillaire lymfeklieren en armlymfedrainage bij vrouwen met al dan niet borstkanker gerelateerd lymfoedeem
de Valois, B. et al. 2012/3. 4-11 Veranderende visie: het gebruik van acupuntuur bij de behandeling van lymfoedeem
Klimascheweski, H. 2012/3. 12-17 De rol van ontstuwingstherapie bij ulceraties van multifactoriële oorsprong aan de onderste ledematen
Whitaker, J. 2012/2. 2-13 Genitaal oedeem
Piller, N., Decock, T. 2012/2. 14-16 Verminderde lymfflow en verhard weefsel, geassocieerd met de kwaliteit van de BH na borstoperatie
Schuchhardt, Ch. 2012/1. 6-12 Het lymfoedeem van de thoraxwand en de resterende borst na borstsparende therapie en radiotherapie
Öhlbauer, A. et al. 2011/3. 8-14 Lymfecysten en fistels na spataderoperaties
Vaillant, L., Gironet, N. 2011/3. 15-23 Infectieuze complicaties bij lymfoedemen
Brauer, W.J., Brauer, V.S. 2011/2. 2-11 Lymfetransport in de onderste ledematen. Kan de lymfoscintigrafische functietest informatie geven over de transportcapaciteit?
Miller, A. 2011/2. 12-17 Manuele lymfdrainage bij huidmetastasen, een taboe?
Torres-Lacomba, M. et al. 2011/1. 2-21 Doeltreffendheid van vroegtijdige fysiotherapie in de preventie van lymfoedemen na borstkankerchirurgie: een gerandomiseerde, enkelblinde, klinische studie