Fluvio

De vereniging MLDV brengt driemaal per jaar een eigen tijdschrift  FLUVIO uit (redactie en v.u.: Peter Van Nuffelen, Waterkrekel 3, 2235 Houtvenne (petrusquo@telenet.be)

Hierin wordt melding gemaakt van:

  • wetenschappelijke artikelen (onderzoeken)
  • behandelmethoden
  • artikelen over indicatiegebieden
  • gerichte en/of aanbevolen literatuur
  • congresinformatie, verslagen over bijgewoonde congressen
  • bij- en nascholingsinformatie
  • MLDV-verenigingsinformatie m.b.t. geplande activiteiten en bestuursinfo
  • klankbordfunctie voor therapeuten