Wat doet de vereniging MLDV

  1. De vereniging brengt een eigen tijdschrift uit onder de naam Fluvio.
  2. De vereniging organiseert jaarlijks verscheidene na- of bijscholingsdagen voor haar leden.
  3. De vereniging legt contacten met andere verenigingen, instanties en artsen, met als doel het vergaren en verspreiden van kennis.
  4. De vereniging geeft folders en brochures uit ten behoeve van patiënten en doorverwijzers om zo de werking en de mogelijkheden van de Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder kenbaar te maken en te illustreren.
  5. De vereniging organiseert congressen en zorgt voor vertegenwoordiging op (inter)nationale congressen.
  6. De vereniging verstrekt adressen van therapeuten aan artsen, patiëntengroeperingen en patiënten.