Doel van de vereniging MLDV

Het doel van de vereniging MLDV is:

  • Zorg dragen voor de kwaliteit van de Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder - Benevolution®.
  • Zorg dragen voor de public relations van de Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder - Benevolution®.
  • Het vergaren en verspreiden van kennis op het gebied van Manuele Lymfdrainage volgens de methode Vodder - Benevolution®.
  • Klankbordfunctie voor therapeuten, patiënten en doorverwijzers