Privacyverklaring

Privacyverklaring in het kader van GDPR
met ingang van 25/05/2018.

Persoonsgegevens die wij verwerken

MLDV verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens (privé en praktijk)
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • RIZIV/KNGF-erkenningsnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door uw profiel op deze website aan te vullen, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. Bijgevolg ook niet over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen zouden kunnen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mldv.org, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

MLDV verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Ledenadministratie
 • Verschaffen van uw praktijkgegevens aan artsen en potentiële patiënten
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we gegevens bewaren

MLDV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gezien de aard van onze dienstverlening, houden wij uw gegevens bij voor de ledenadministratie tot u bij ons een verzoek indient om deze te laten verwijderen.

Delen met anderen

MLDV verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MLDV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

MLDV gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@mldv.org. Dit ter bescherming van uw privacy. MLDV zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt ons ook bereiken via: Website: http://www.mldv.org Telefoonnummer: 050389525 Bedrijfsadres: Gistelsesteenweg 109 8200 Sint-Andries Postadres: Gistelsesteenweg 109 8200 Sint-Andries

Beveiliging

MLDV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@mldv.org